Valdres Energi logo 2020 mob RETINA
Naturbilde fra Valdres, hvor kraftlinjen skimtes mot horisonten

VALDRES ENERGI

Valdres Energi er et moderne energikonsern i vakre Valdres. Konsernet leverer samfunnskritisk infrastruktur som strøm og fiber, og har gjennom det et betydelig samfunnsansvar.

Valdres Energi sin strategi er å være en sentral aktør i den grønne omstillingen i regionen og være en drivkraft for elektrifisering og konkurransekraft i Valdres.

Bærekraftige valg og tilrettelegging for fornybare energikilder vil stå sentralt i årene fremover. Vi skal skape utvikling og vekst samtidig som vi ivareta vår flotte valdresnatur.

Vi er i en bransje i store endringer. Høy fagkompetanse og evne til å tenke nytt er helt avgjørende for å henge med. Valdres Energi skal være en fremtidsrettet og spennende kompetansearbeidsplass i Valdres.


Mer om oss
cross