Valdres Energi logo 2020 mob RETINA
Valdres Energi logo 2020 mob RETINA
Valdres Energi designelement grønn

Om oss

Valdres Energi er et energikonsern som leverer infrastruktur på nett og fiber, entreprenør- og montasjetjenester. Vi tilbyr strøm gjennom Kraftriket og salg av administrative tjenester.

Valdres Energi er i vekst og utvikling med ambisjon om å skape langsiktige verdier og kompetansearbeidsplasser.

Konsernet er organisert gjennom heleide og deleide datterselskap.
Vi er 46 ansatte i lokalene på Spikarmoen, Fagernes.
Konsesjonsområdet dekker kommunene Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre.

Vi er en stolt, lokal bidragsyter i Valdres og bevisst vår rolle som viktig samfunnsaktør.
Vi er – alltid til stede.

Valdres Energi designelement grønn

Vår historie

Valdres Energiverk AS ble stiftet 5. september 1989 med kommunene Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre som aksjeeiere.
Les mer

Årsberetning

Her kan du lese Valdres Energi sine Årsberetninger.
Les mer

Konsern og datterselskap

Energikonsernet i Valdres ble etablert i 2019. I tillegg til morselskapet ble det opprettet heleide og deleide datterselskap.
Les mer

Vårt samfunnsansvar

Vi er bevisst vårt samfunnsansvar. Vi bidrar direkte og indirekte til betydelig samfunnsmessig verdiskapning.
Les mer

Kontaktpersoner

Hva kan vi hjelpe deg med? Her er våre kontaktpersoner.
Les mer

Styret

Valdres Energi sitt styre består av 6 medlemmer hvorav 5 aksjonærvalgte og 1 ansattvalgt.
Les mer

Logo og profil

Med omstrukturering av Valdres Energi i 2019, ble det i mai 2020 gjennomført en profilendring av selskapet.
Les mer
menu