Valdres Energi logo 2020 mob RETINA
Valdres Energi logo 2020 mob RETINA
Forside
/
Personvern

Personvernerklæring

Personvern og bruk av cookies

Valdres Energiverk AS fokuserer på å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Valdres Energiverk AS, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning oppstiller.

1 – BEHANDLINGSANSVARLIG

Valdres Energiverk AS, ved direktøren, er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av Valdres Energiverk AS.

2 – VÅR BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1 – Registrering og innsamling av personopplysninger

Valdres Energiverk AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om fødselsnummer, navn, adresse, anleggsadresse, e-postadresse og mobilnummer.

I tillegg samler Valdres Energiverk AS løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss, for eksempel opplysninger om strømforbruk.

2.2 – Hva personopplysningene brukes til

Vi bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen.

2.3 – Særlig om bruk av informasjonskapsler

På noen deler av www.valdresenergi.no benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette gjelder eksempelvis på Min side-løsningen, og det opplyses om det på forhånd. Cookies brukes for å gjøre www.valdresenergi.no mer brukervennlig. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av vår hjemmeside.

2.4 – Analyse og statistikk

Vi samler data om antall visninger på nettsiden, hvilke undersider som er besøkt, samt type teknologi benyttet ved nettsurfingen. Det gjøres ved bruk av analyseverktøyet Google Analytics. Denne informasjonen – i en ikke-identifiserbar form – bruker vi i vår oversikt og rapporter om trafikk på nettsiden.

Google Analytics samler inn IP-adressene til våre besøkende, men vi anonymiserer disse ved å fjerne de siste tre tallene i nummeret, slik at din nøyaktige posisjon ikke lenger er synlig.

2.5 – Google Maps og Google Fonts

Vi benytter tjenesten Google Maps for å kunne vise våre kunder et løpende oppdatert og interaktivt kart. For å kunne benytte denne tjenesten er det nødvendig å lagre IP-adressen din. Informasjonen sendes automatisk til Google’s servere, og er ikke noe vi har kontroll over.

I tillegg benytter vi skrifttype-tjenesten Google Fonts, slik at vi kan ha skrifttyper på nettstedet enn kun de vanligste. For at Google skal kunne vise sine skrifttyper i nettleseren din, er de nødt til å innhente noe informasjon fra deg, blant annet hvilken nettleser du bruker.

Les mer om Google sitt personvern …

2.6 – Facebook-pikselen

Vi har nettsiden koblet opp mot det analytiske verktøyet Facebook Pixel, noe vi gjør for å måle effektiviteten på annonseringene våre. Det hjelper oss å forstå hvordan våre kunder bruker nettsiden, og gjør at vi lettere kan nå ut til folk som er interesserte i våre produkter.

Les mer om Facebook-pikselen …

2.7 – Kontaktskjemaer

Ved bruk av våre kontaktskjemaer lagres informasjonen du fyller inn, samt IP-adresse i vår database, og sendes i tillegg som epost til oss når du kontakter oss, slik at vi kan behandle henvendelsen din. Disse opplysningene brukes kun for å behandle din henvendelse.

Informasjonen oppbevares ikke lenger enn hva som er nødvendig for å behandle henvendelsen din.

2.8 – Innebygd innhold fra andre nettsteder

Enkelte undersider på valdresenergi.no kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, kart, etc.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler eller bygge inn sporingssystemer fra en tredjepart og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

3 – SAMMENSTILLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Valdres Energiverk AS forbeholder seg retten til å sammenstille dine personopplysninger med personopplysninger fra andre kunder og opplysninger fra andre kilder. Slik sammenstilling vil alltid skje i anonymisert form, og kan for eksempel danne grunnlag for råd om ditt energibruk. Det kan tenkes at Valdres Energiverk AS vil bruke de sammenstilte opplysningene som underlag for planlegging av nettvedlikehold.

4 – OPPBEVARING OG LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Valdres Energiverk AS har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Valdres Energiverk ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

5 – BARNS PERSONVERN

Valdres Energiverk AS ønsker ikke å verken samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16 år. Derfor, er du under 16 år, så ikke gi oss dine personlige opplysninger.

Om det likevel skulle skje at barn under 16 år har gitt oss personlig informasjon, sletter vi disse så fort vi blir klar over situasjonen.

6 – UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER – TAUSHETSPLIKT

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Valdres Energiverk AS gjør tilgjengelig ovennevnte personopplysninger for de selskapene som etter avtale med Valdres Energiverk AS forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester.

Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Valdres energiverks krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Valdres Energiverk kan videre gi tredjepart tilgang til akkumulerte og anonymiserte data.

7 – DINE RETTIGHETER

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som Valdres Energiverk AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.

Krav om innsyn gjøres på følgende måte:

– Skjema Krav om innsyn fylles ut.

– Skjemaet leveres stedlig eller sendes pr. post til Valdres Energiverk AS, Spikarmoen 16, 2900 Fagernes. Gyldig legitimasjon må være vedlagt (kopi av pass eller bankkort). Hvis krav om innsyn stilles av andre enn kunden, må skriftlig fullmakt følge med sammen med gyldig legitimasjon.

8 – VÅRE RUTINER VED DATALEKKASJER

Dersom vi skulle oppleve en datalekkasje, vil vi umiddelbart gi beskjed om dette til de som måtte være rammet.

Vi har i tillegg en sikkerhetsløsning som lagrer (og blokkerer) IP-adressen din dersom du forsøker å logge inn på nettsiden. IP-adressen lagres derfor kun som en sikkerhet mot hackere og spammere, da ingen andre enn administratorene av siden har innloggingsprivilegier.

9 – REVISJON AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

a. Behandlingen av personopplysninger endres, eller

b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Valdres Energiverk AS vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.

10 – HENVENDELSER

Du kan ta kontakt med vår kundeservice dersom du vil ha mer informasjon om Valdres Energiverks AS behandling av personopplysninger.

menu