Valdres Energi logo 2020 mob RETINA
Valdres Energi logo 2020 mob RETINA
Valdres Energi designelement grønn

Styret

Styret i Valdres Energi AS består av 6 styremedlemmer, hvorav 5 er aksjonærvalgte og 1 ansattvalg.

Øverste myndighet i konsernet er generalforsamlingen.

Ordførerne i eierkommunene er Valgkomité.

Eierkommunene har etablert en felles eierstrategi for selskapet der sammensetning av styret og styrevalg står sentralt.

Valdres Energi designelement grønn

Styremedlemmer

Øyvind Dahle

Styreleder siden 2014
Født: 1974
Stilling: Advokat
Bakgrunn: Cand.jur. Universitetet i Bergen

Cathinka Vik

Nestleder siden 2020. Styremedlem siden 2015.
Født: 1978
Stilling: Kommune- og samfunnsutviklar i Vestre Slidre kommune
Bakgrunn: PhD i internasjonal politikk fra University of Miami

Randi Lineikro

Styremedlem siden 1998-2002, 2004
Født: 1960
Stilling: IT ansvarlig
Bakgrunn: ADB-kandidat fra Høyskolen i Oslo, teknisk tegner

Inger Torun Klosbøle

Styremedlem siden 2020
Født: 1963
Stilling: Daglig leder
Bakgrunn: Sykepleier

Anni Onsager

Styremedlem siden 2020
Født: 1960
Stilling: Selvstendig næringsdrivende
Bakgrunn: Diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI

Øyvind Holden

Styremedlem siden 2020
Født: 1972
Stilling: Daglig leder, medeier i Valdres Installasjon
Bakgrunn: Installatør, bedriftsutvikling, hytteutbygging
menu