Valdres Energi logo 2020 mob RETINA
Om oss
Styret
Anni Onsager, styreleder

Styret

Styret i Valdres Energi AS består av 6 styremedlemmer, hvorav 5 er aksjonærvalgte og 1 ansattvalgt, i tillegg en ansattvalgt som obeservatør.

Øverste myndighet i konsernet er generalforsamlingen. Ordførerne i eierkommunene er Valgkomité. Eierkommunene har etablert en felles eierstrategi for selskapet der sammensetning av styret og styrevalg står sentralt.

Styremedlemmer

Anni Onsager

Styreleder og styremedlem siden 2020.
Født: 1960
Stilling: Selvstendig næringsdrivende

Harald Lome

Nestleder i styret siden 2021.
Født: 1974
Stilling: Teknologiledelse, entreprenørskap - Hiddn Technology AS og Aceso Analytics AS

Frode Rolandsgard

Styremedlem siden 2022.
Født: 1971
Stilling: Daglig leder i plateselskapet Talik.

Olav Tronrud

Styremedlem siden 2023.
Født: 1971
Stilling: Direktør Asko Oppland

Hilde Tveiten Døvre

Styremedlem siden 2023.
Født: 1970
Stilling: Daglig leder Innovasjonsarkitektene

Kjetil Seigen

Styremedlem siden 2023. (Ansattrepresentant).
Født: 1978
Stilling: Prosjekt- og utbyggingskoordinator

Randi Lineikro

Styremedlem siden 1998-2002, 2004. Varamedlem og observatør siden 2023. (Ansattrepresentant.)
Født: 1960
Stilling: IT ansvarlig
cross