Valdres Energi logo 2020 mob RETINA
Valdres Energi logo 2020 mob RETINA
Forside
/
Om oss
/
Selskap
/
GRIUG - ditt nettselskap
Griug, logo

GRIUG - ditt nettselskap

I november 2021 skiftet Valdres Energi Nett AS navn til GRIUG AS.

Navneskiftet er som følge av nye myndighetskrav, der alle nettselskap som er organisert i konsern med annen konkurranseutsatt virksomhet er pålagt å skifte navn og profil. Det nye navnet kan ikke forbindes med andre selskap i konsernet, og for vår del ikke inneholde ordene "Valdres" eller "energi" i navnet.

Vårt valg ble GRIUG, et godt, gammelt dialektord for "å være tidlig oppe".

GRIUG er det største nettselskapet i Valdres og har nettkonsesjon i eierkommunene, Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre. Nettselskapet er lokalisert på Spikarmoen og har 28 ansatte. GRIUG har ansvar for drift og utvikling av kraftnettet.

Virksomheten utgjør en samfunnskritisk infrastruktur, hvor vårt slagord “alltid til stede” står sentralt.

Forsyningsområdet er på 2.336 km2 og har 11 761 innbyggere (2018). Nettet består av 769 km 22 kV høyspenningsnett, 1848 km lavspenningsnett og til sammen 1068 nettstasjoner.
GRIUG leverte per 31.12.2020 strøm til 15 553 målepunkter. Disse stod samlet for et energiuttak på 275 GWh etter fratrekk for nettap.

Les mer på griug.no

Griug design
15 553
Nettkunder
769 km
Høyspenningsnett
1848 km
Lavspenningsnett
1068
Nettstasjoner
275 GWh
Energiuttak
menu