Valdres Energi logo 2020 mob RETINA
Om oss
Våre eiere og selskap
Medarbeidere i Griug

Våre eiere og selskap

Valdres Energi eies av Nord-Aurdal kommune, Øystre Slidre kommune og Vestre Slidre kommune. Aksjekapitalen er likt fordelt på kommunene.

Våre selskap

Energikonsernet i Valdres ble etablert i 2019 med heleide og deleide datterselskap.

I 2017 etablerte Valdres Energi strømselskapet Kraftriket sammen med Ringerikskraft. Les mer om Kraftriket her.

Klikk på selskapene i organisasjonsmodellen under og les mer om dem her.

cross