Valdres Energi logo 2020 mob RETINA
Utsikt over fjord og fjell

Vårt samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om å ta ansvar for mennesker, samfunn og miljø, og bidra til en fremtidsrettet, bærekraftig utvikling.

Valdres Energi bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. Gjennom konsernets kjernevirksomhet skal vi til enhver tid levere samfunnskritisk infrastruktur som strøm og fiber.

Vi legger stor vekt på at Valdres Energi skal være en god arbeidsplass der medarbeiderne kan føle at de utvikler seg og arbeider i et positivt miljø. Dette har også stor betydning for rekruttering til selskapet.

For Valdres Energi er det viktig å vise sine medarbeidere at selskapet er godt integrert i det samfunnet vi lever i, og at vi er et sosialt ansvarlig selskap som bidrar positivt både i bransjen og i lokalmiljøet i Valdres.

Valdres Energi bidrar gjennom støtte til idrettsorganisasjoner og større lokale kulturarrangement. Bidraget gis både som arbeidskraft, utstyr og/eller penger.

Valdres Energi er bevisst i bruken av lokale leverandører ved kjøp av varer og tjenester.

Er du kunde, samarbeidspartner eller annen interessent, kom gjerne med tilbakemelding på post@valdresenergi.no.

cross