Valdres Energi logo 2020 mob RETINA
Valdres Energi logo 2020 mob RETINA
Forside
/
Om oss
/
Vårt samfunnsansvar
Valdres Energi designelement grønn

Vårt samfunnsansvar

I vårt daglige virke er vi bevisst vårt ansvar overfor menneskene, miljøet og samfunnet rundt oss.

Lokal støttespiller
Vi ønsker å videreutvikle merkevaren Valdres og bidra positivt i lokalsamfunnet.

Tilby kompetansearbeidsplasser
Vi legger stor vekt på å være en god, fremtidsrettet arbeidsplass der våre medarbeidere utvikler seg og tilføres kompetanse for ny tid.

Støtteordningen Kraftriket Fondet
Vi støtter idrettsorganisasjoner og større lokale kulturarrangement gjennom Kraftrike Fondet. Vi bidrar også med arbeidskraft og utstyr.

Handle lokalt
Vi er bevisst i bruken av lokale leverandører ved kjøp av varer og tjenester.

Valdres Energi designelement grønn
menu