Valdres Energi logo 2020 mob RETINA
Valdres Energi logo 2020 mob RETINA
Forside
/
Om oss
/
Selskap
/
Valdres Energi Nett
Valdres Energi designelement grønn

Valdres Energi Nett

Valdres Energi Nett AS er det største nettselskapet i Valdres og har nettkonsesjon i eierkommunene, Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre. Nettselskapet er lokalisert på Spikarmoen og har 35 ansatte. Valdres Energi Nett har ansvar for drift og utvikling av kraftnettet.

Virksomheten utgjør en samfunnskritisk infrastruktur, hvor vårt slagord “alltid til stede” står sentralt.

Forsyningsområdet er på 2.336 km2 og har 11 761 innbyggere (2018). Nettet består av 858 km 22 kV høyspenningsnett, 2041 km lavspenningsnett og til sammen 1032 nettstasjoner.
Valdres Energiverk AS leverte per 31.12.2018 strøm til 14 892 målepunkter. Disse stod samlet for et energiuttak på 281 GWh etter fratrekk for nettap.

Les mer på valdresenerginett.no

Valdres Energi designelement grønn
15 000
Nettkunder
858 km
Høyspenningsnett
2041 km
Lavspenningsnett
1032
Nettstasjoner
281 GWh
Energiuttak
menu