Designelement, Valdres Energi

Valdres Energi Nett

Valdres Energi Nett AS er det største nettselskapet i Valdres og har nettkonsesjon i eierkommunene, Nord-Aurdal, Øystre Slidre og Vestre Slidre. Nettselskapet er lokalisert på Spikarmoen og har 35 ansatte. Valdres Energi Nett har ansvar for drift og utvikling av kraftnettet.

Virksomheten utgjør en samfunnskritisk infrastruktur, hvor vårt slagord “alltid til stede” står sentralt.

Forsyningsområdet er på 2.336 km2 og har 11 761 innbyggere (2018). Nettet består av 858 km 22 kV høyspenningsnett, 2041 km lavspenningsnett og til sammen 1032 nettstasjoner.
Valdres Energiverk AS leverte per 31.12.2018 strøm til 14 892 målepunkter. Disse stod samlet for et energiuttak på 281 GWh etter fratrekk for nettap.

Kundeservice: 61 36 60 00
Vakttelefon: 61 36 61 00
post@valdresenerginett.no
valdresenerginett.no
Designelement, Valdres Energi

15 000

Nettkunder

858 km

Høyspenningsnett

2041 km

Lavspenningsnett

1032

Nettstasjoner

281 GWh

Energiuttak

Valdres Energi

Spikarmoen 16
N-2900 Fagenes

61 36 60 00
post@valdresenergi.no

Personvern

I lik grad med de fleste andre innhenter Valdres Energi cookies når du bruker denne siden. Slik kan vi forbedre oss og gi deg et best mulig tilbud.

Les mer om personvern.