Valdres Energi logo 2020 mob RETINA
Valdres Energi logo 2020 mob RETINA
Forside
/
Om oss
/
Logo og profil
Valdres Energi designelement grønn

Logo og profil

Med omstrukturering av Valdres Energi i 2019, ble det i mai 2020 gjennomført en profilendring av selskapet.

Vi ønsket å modernisere oss, men fortsatt få en gjenkjennelse til vår tidligere profil. Resultatet ble en liten justering av logoen og nye designelementer, farger og fonter.

Valdres Energi designelement grønn

Logo

Valdres Energi sin logo symboliserer en drage, – energidragen.
Valdres har gjennom flere år posisjonert sitt visuelle uttrykk gjennom drageornamentikk fra våre stavkirker. Valdresregionen er den regionen i Norge med flest stavkirker.
Vi er stolt av å være fra Valdres og vi bygger vår identitet på ekte, solide Valdrestradisjoner.

Bruk av farger

Kort om bruk av farger og fargevalgene som er gjort.
Fargene kan brukes med opasitet på henholdsvis 100%, 75%, 50% og 25%.
Hovedfarger
PMS: 369
RGB: 100/167/11
CMYK: 68/0/100/0
PMS: 2995
RGB: 0/169/224
CMYK: 83/1/0/0
PMS: Cool Gray 11
RGB: 59/60/57
CMYK: 0/0/0/90
Støttefarger
PMS: 637
RGB: 78/195/224
CMYK: 62/1/8/0
PMS: 2945
RGB: 0/78/151
CMYK: 100/53/2/15
PMS: 172
RGB: 250/70/22
CMYK: 0/73/87/0
PMS:
RGB:
CMYK:

Fonter

Fonten Montserrat skal brukes der dette er hensiktsmessig. Som alternative fonter har Verdana og Calibri sine bruksområder.
Montserrat, fontVerdana fontCalibri font

Farger og selskap

Kort om bruk av farger knyttet til de ulike selskapene.
VALDRES ENERGI
(KONSERN)
Valdres Energi designelement grønn
VALDRES ENERGI
NETT
Valdres Energi designelement lys blå
VALDRES ENERGI
ENTREPRENØR
Valdres Energi Entreprenør, designelement
VALDRES ENERGI
FIBER
Valdres Energi Entreprenør, designelement
VALDRES ENERGI
VEKST
Valdres Energi designelement grønn
menu