Designelement, Valdres Energi

Logo og profil

Med omstrukturering av Valdres Energi i 2019, ble det i mai 2020 gjennomført en profilendring av selskapet.

Vi ønsket å modernisere oss, men fortsatt få en gjenkjennelse til vår tidligere profil. Resultatet ble en liten justering av logoen og nye designelementer, farger og fonter.

Designelement, Valdres Energi

Logo

Valdres Energi sin logo symboliserer en drage, – energidragen.

Valdres har gjennom flere år posisjonert sitt visuelle uttrykk gjennom drageornamentikk fra våre stavkirker. Valdresregionen er den regionen i Norge med flest stavkirker.

Vi er stolt av å være fra Valdres og vi bygger vår identitet på ekte, solide Valdrestradisjoner.

Valdres Energi logo
Valdres Energi logo hvit font
valdres energi logo mork graa
valdres energi logo lys graa
Valdres Energi NETT logo
Valdres Energi ENTREPRENØR logo
Valdres Energi FIBER logo
Valdres Energi VEKST logo
Designelement, Valdres Energi

Bruk av farger

Kort om bruk av farger og fargevalgene som er gjort.

Fargene kan brukes med opasitet på henholdsvis 100%, 75%, 50% og 25%.

Hovedfarger

PMS: 369
RGB: 100/167/11
CMYK: 68/0/100/0

PMS: 2995
RGB: 0/169/224
CMYK: 83/1/0/0

PMS: Cool Gray 11
RGB: 59/60/57
CMYK: 0/0/0/90

Støttefarger

PMS: 637
RGB: 78/195/224
CMYK: 62/1/8/0

PMS: 2945
RGB: 0/78/151
CMYK: 100/53/2/15

PMS: 172
RGB: 250/70/22
CMYK: 0/73/87/0

PMS: 7582
RGB: 95/160/33
CMYK: 0/49/66/75

Designelement, Valdres Energi

Fonter

Fonten Montserrat skal brukes der dette er hensiktsmessig. Som alternative fonter har Verdana og Calibri sine bruksområder.

Montserrat

Montserrat, font

Verdana

Verdana font

Calibri

Calibri font
Designelement, Valdres Energi

Farger og selskap

Kort om bruk av farger knyttet til de ulike selskapene.

VALDRES ENERGI 
(KONSERN)

Designelement

VALDRES ENERGI 
NETT

Designelement

VALDRES ENERGI 
ENTREPRENØR

Designelement

VALDRES ENERGI 
FIBER

Designelement

VALDRES ENERGI 
VEKST

Designelement
Designelement, Valdres Energi

Valdres Energi

Spikarmoen 16
N-2900 Fagenes

61 36 60 00
post@valdresenergi.no

Personvern

I lik grad med de fleste andre innhenter Valdres Energi cookies når du bruker denne siden. Slik kan vi forbedre oss og gi deg et best mulig tilbud.

Les mer om personvern.